Termin staży w Brukseli – ważna informacja

Informujemy, że staże praktyczne z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego w wymiarze europejskim odbędą się w Brukseli w miesiącach luty-kwiecień 2017 r. Przypominamy, że są jeszcze trzy dostępne miejsca na tym poziomie i zachęcamy do rekrutacji.

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” – aneks 1

Aneks 1 do wyników rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” znajduje się w pliku.

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” – drugi nabór

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 studentów stacjonarnych III roku Gospodarki Przestrzennej inżynierskiej. W drugim naborze dostępne są miejsca stażowe na poziomach: regionalnym oraz europejskim.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego do dnia 30. listopada 2016 r. Koordynatorowi ds. Staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu do dnia 30. listopada 2016 r. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 5. grudnia 2016 r.

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Wyniki rekrutacji na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 znajdują się w pliku.

Przypomnienie o trwającej rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Przypominamy o trwającej rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 .  W drugiej edycji są przewidziane miejsca stażowe dla 16 kobiet i 19 mężczyzn.

Rekrutacja na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Zapraszamy do rekrutacji na projekt stażowy PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”nr POWR.03.01.00-00-S164/15 studentów stacjonarnych III roku Gospodarki Przestrzennej inżynierskiej.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego do dnia 30. października 2016 r. do godz. 10 Koordynatorowi ds. Staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu do dnia 30. października 2016 r. do godz. 10. W przypadku równej liczby punktów w rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie internetowej projektu dnia 7. listopada 2016 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” II edycja

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 studentów stacjonarnych III roku Gospodarki Przestrzennej inżynierskiej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 11. października 2016 r. o godz. 16:00 w sali nr 4.

Harmonogram z podziałem na zadania

W dniu dzisiejszym został zaktualizowany Harmonogram dla zadań I edycji.

Harmonogram_I_edycja_zadanie_1

Harmonogram_I_edycja_zadanie_2

Harmonogram_I_edycja_zadanie_3

Uaktualniony harmonogram znajduje się w zakładce Harmonogram I edycji.

Harmonogram 1 edycji programu

W zakładce harmonogram dodano harmonogram dla 1 edycji programu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15

Wyniki rekrutacji – aneks 3

W zakładce wyniki rekrutacji dodano aneks 3 do wyników rekrutacji 1 edycji programu KIERUNEK PRACA