Nabór otwarty na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Uruchamiamy nabór otwarty na jedno miejsce stażowe na poziomie europejskim (Bruksela) w II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15. Staż odbędzie się w miesiącach luty-kwiecień 2017 r.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego Koordynatorowi ds. Staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *