Entries by Emilia Bogacka

Nabór otwarty na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Uruchamiamy nabór otwarty na jedno miejsce stażowe na poziomie europejskim (Bruksela) w II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15. Staż odbędzie się w miesiącach luty-kwiecień 2017 r.   Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu […]

Przypomnienie o trwającym drugim naborze na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Zachęcamy do rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15. W drugim naborze są dostępne miejsca stażowe na poziomach: regionalnym i europejskim. Prosimy o dostarczenie wymaganej dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej do dnia 30. listopada 2016 r.