Harmonogramy staży w II edycji na poziomach: lokalnym i regionalnym

W zakładce Harmonogram zostały zamieszczone harmonogramy staży w II edycji na poziomach: lokalnym i regionalnym.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na II edycję staży na poziomach: lokalnym i regionalnym znajdują się w pliku.

Po spotkaniu organizacyjnym z dnia 28.03.2017

Dziękujemy za udział w spotkaniu organizacyjnym. Lista zadań do wykonania przed stażem znajduje się w pliku. O kolejnych krokach będą Państwo informowani mailowo.

Spotkanie organizacyjne dotyczące staży na poziomach: lokalnym i regionalnym

Zapraszamy wszystkich studentów zakwalifikowanych na staże na poziomach: lokalnym i regionalnym na spotkanie organizacyjne dnia 28. marca 2017 r. na godz. 11:30 do Auli.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 znajdują się w pliku.

Staże w Brukseli w drugiej edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” rozpoczęte

Cztery studentki Gospodarki Przestrzennej inżynierskiej 30. stycznia rozpoczęły 3-miesięczne staże w ramach projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…” w instytucjach w Brukseli. Staże potrwają do 28. kwietnia.

Malachowska_1

Magdalena Małachowska, Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli

Knut_1

Joanna Knut, Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Roszak_1

Kornelia Roszak, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Kilichowska_1

Aleksandra Kilichowska, Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli

 

Dokumenty związane z równością szans

W zakładce do pobrania zamieszczone zostały dwa dokumenty związane z równością szans w projektach finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Nabór otwarty na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Uruchamiamy nabór otwarty na jedno miejsce stażowe na poziomie europejskim (Bruksela) w II edycji projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15. Staż odbędzie się w miesiącach luty-kwiecień 2017 r.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych: Formularza rekrutacyjnego dla kandydata do projektu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (dokumenty dostępne w zakładce „Do pobrania”), a także CV i listu motywacyjnego Koordynatorowi ds. Staży dr Emilii Bogackiej na adres ebogacka@amu.edu.pl. Prosimy również o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Biura Projektu.

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Wyniki rekrutacji drugiego naboru na II edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15 znajdują się w pliku.

Przypomnienie o trwającym drugim naborze na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA…”

Zachęcamy do rekrutacji na drugą edycję projektu stażowego PO WER „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” nr POWR.03.01.00-00-S164/15. W drugim naborze są dostępne miejsca stażowe na poziomach: regionalnym i europejskim. Prosimy o dostarczenie wymaganej dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej do dnia 30. listopada 2016 r.